Alle Belangrijke informatie op een rijtje:

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist? Hier kunt u lezen hoe u een afspraak kunt maken, wat u mee moet nemen bij uw (eerste) bezoek, of als u uw afspraak wilt verzetten. 

Afspraak informatie

Wij heten u graag van harte welkom bij OMC Zaandam en OMC Hoorn.
Wij verzoeken u om 10 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn in verband met een oogmeting en begeleiding enkel mee te nemen indien dit medisch noodzakelijk is. Indien u iemand meeneemt, dan maximaal 1 persoon, hiervoor worden geen uitzonderingen gemaakt.
Voor afspraken bij orthoptie geldt dezelfde regel, dus maximaal 1 kind. Bedankt voor uw begrip!

EERSTE CONTACT

Wanneer u voor een eerste afspraak belt, vragen wij om:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer
 • Naam van uw huisarts
 • Eventueel de namen van de specialisten waar u onder behandeling bent
 • Omschrijving van de klacht(en) zodat wij een afspraak met de juiste specialist kunnen maken
 • Graag uw verwijsbrief en uw BSN bij de hand houden

Bij uw eerste bezoek aan ons oogcentrum dient u te kunnen laten zien:

 • Verwijzing huisarts, optometrist, of specialist, dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars
 • Klantnummer van uw zorgverzekering
 • Geldig legitimatiebewijs, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar
 • Medicatielijst

LEGITIMATIEPLICHT

Bij ieder bezoek aan ons centrum bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs en klantnummer van uw zorgverzekering mee te nemen. Kinderen dienen over een eigen (geldig) legitimatiebewijs te beschikken.

Het Oogheelkundig Medisch Centrum dient op de hoogte te zijn van uw Burgerservicenummer (BSN), dit nummer staat op uw legitimatiebewijs. Dit BSN is van belang bij het versturen van de factuur naar de zorgverzekeraar. Facturen zonder BSN worden niet betaald door de zorgverzekeraar. Als u ervoor kiest om de afspraak door te laten gaan zonder een geldig legitimatiebewijs te tonen, of bent u in het buitenland verzekerd, dan dient u direct een voorschot van €165,- voor de kosten van uw behandeling aan het OMC te betalen.

VERWIJSBRIEF VERPLICHT

Voor niet-acute oogzorg
Zorgverzekeraars hebben de controle op de verwijsbrief verscherpt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar het Oogheelkundig medisch centrum  (bijvoorbeeld uw arts of optometrist). Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht, hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij controleafspraken. Indien u bent uitbehandeld maar toch klachten heeft, is nogmaals een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Acceptatie van verwijzers
Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar het ziekenhuis of kliniek geldig is en vergoed wordt. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of medisch specialist als verwijzer. Indien u twijfelt, neemt u dan voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief
Zodra u doorverwezen bent naar ons centrum, kunt u een afspraak maken.

Let op: Het Oogheelkundig Medisch Centrum raadt u aan dit tijdig te doen, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig. Bij de start van uw behandeling dient u een geldige verwijsbrief te hebben.

Afspraak zonder verwijsbrief
Als u een bezoek brengt aan ons zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dient u de rekening zelf te betalen. De factuur wordt dan direct naar u gestuurd. Dit betekent dat de kosten van de gehele behandeling bij u in rekening worden gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u vervolgens de factuur bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Let op: heeft u geen (geldige) verwijsbrief bij zich én kunt u zich niet legitimeren, dan dient u voorafgaand aan uw behandeling een voorschot van €165,- voor de kosten van uw eerste behandeling aan ons centrum te betalen.

Meer informatie over de verwijsbrief
Heeft u vragen over de verwijsbrief? Neem dan contact op met de financiële afdeling van het Oogheelkundige Medisch Centrum op tel. 075 – 6140662 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8.30-16.00 uur). Ook kunt u uw vragen per e-mail sturen naar: crediteuren@omczaandam.nl

Heeft u een bril? Neem deze dan mee. Indien u contactlenzen draagt, vragen wij u deze bij het eerste bezoek niet te dragen, of vlak voor het onderzoek uit te nemen.

GEZICHTSVERMOGEN NA EERSTE AFSPRAAK

In verband met een zorgvuldige beoordeling van uw ogen kan de eerste afspraak ongeveer 1 uur duren. U dient er rekening mee te houden dat uw pupillen verwijd kunnen worden met oogdruppels, die een negatieve invloed hebben op uw gezichtsvermogen. U kunt wazig gaan zien en de last hebben van fel (zon)licht. Dit verdwijnt na enkele uren. Wanneer u van plan bent met de auto te komen, is het raadzaam om iemand mee te nemen, die u terug kan rijden. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om met het openbaar vervoer te komen. Wij bevelen u aan om bij zonnig weer een zonnebril mee te nemen.

SPOEDVERWIJZING

Wanneer u niet bent ingeschreven als patiënt bij het OMC en er sprake is van een acute klacht buiten de reguliere werktijden, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen huisarts of een huisartsenpost. Daar wordt beoordeeld of een spoedverwijzing noodzakelijk is. Afhankelijk van de klacht kunt u met spoed (binnen 24 uur) of semi-spoed (binnen 2 weken) naar het OMC Zaandam worden verwezen, indien de huisarts dit noodzakelijk vindt.

MRSA (ziekenhuisbacterie) 

In de gezondheidszorg komen steeds meer resistente micro-organismen voor die moeilijk zijn te behandelen. Om verspreiding te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met het OMC indien u:

 • professioneel contact heeft met intensieve (pluim)veehouderij;
 • het afgelopen half jaar een behandeling heeft ondergaan in een buitenlands ziekenhuis.

AFSPRAAK AFZEGGEN OF VERPLAATSEN

Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Als u meer dan 10 minuten te laat bent voor uw afspraak en de behandelaar kan u niet meer zien, zijn wij helaas genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Voor het afzeggen of verplaatsen van de afspraak kunt u bellen naar onze praktijk. Voor OMC Zaandam bel 075-6140662. Voor OMC Hoorn bel 0229-752500.

omc zaandam

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

LOCATIE

info@omcZaandam.nl

tel: 075 614 0662

omc Hoorn

Van Dedemstraat 6A

1624 NN Hoorn
LOCATIE

info@omcHoorn.nl

tel: 0229 752 500