Tarieven & vergoedingen

Iedere zorginstelling in Nederland dient te voldoen aan wettelijk vastgestelde richtlijnen op het gebied van vergoedingen en tarieven. Uitgangspunt in deze is duidelijkheid voor patiënt en zorginstelling. OMC Zaandam en OMC Hoorn hebben met alle zorgverzekeraars een contract, waardoor nagenoeg iedere oog-medische ingreep onder de basisverzekering valt van de patiënt. Soms, bijvoorbeeld bij specialistische aanpassingen op het gebied van ‘Low Vision’, is een extra bijdrage vereist.

Helder in tarieven, vergoedingen en verzekeringen.

Het doel van het Oogheelkundig Medisch Centrum is het verlenen van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en toekomstgerichte oogzorg. Als zelfstandige oogkliniek wordt er dan ook naar gestreefd om de huidige tarieven en de informatie over verzekeringen zo helder mogelijk weer te geven. Zo kunt u bij ons duidelijk de zorgverzekering en vergoedingen inzien.

Verwijsbrief verplicht

Voor niet-acute oogzorg
Zorgverzekeraars hebben de controle op de verwijsbrief verscherpt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar het OMC (bijvoorbeeld uw huisarts). Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht (welke binnen 2 jaar na laatste controleafspraak plaatsvindt) hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij controleafspraken. Wanneer u niet meer onder behandeling staat maar toch klachten heeft, is nogmaals een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Acceptatie van verwijzers
Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar de kliniek geldig is. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of medisch specialist als verwijzer. Neem voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief
Zodra u doorverwezen bent naar ons centrum, kunt u een afspraak maken.

Let op: Het Oogheelkundig Medisch Centrum raadt u aan om tijdig uw afspraak te maken, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig en er gelden steeds langere wachttijden in de zorg. Bij de start van uw behandeling dient u een geldige verwijsbrief te hebben.

Afspraak zonder verwijsbrief
Als u een bezoek brengt aan ons zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dient u de rekening direct aan de balie te voldoen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u vervolgens de factuur bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Let op: heeft u geen (geldige) verwijsbrief bij zich én kunt u zich niet legitimeren, dan dient u voorafgaand aan uw behandeling een voorschot van €165,- voor de kosten van uw eerste bezoek aan ons centrum te betalen.

Bent u niet in het bezit van een geldig verzekeringsbewijs of bent u in het buitenland verzekerd, dan vragen wij een vooruitbetaling van €165,-.

Niet verzekerde zorg

Voor niet verzekerde zorg, bijvoorbeeld bij een speciale lensimplantatie of een rijbewijskeuring, hanteren wij deze prijslijst (zie ook hieronder).

Passantentarief?

Een passantentarief is een tarief voor zorg dat wordt gehanteerd door het OMC als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Het passantentarief wordt ook gebruikt voor mensen die niet verzekerd zijn voor zorg of voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn voor zorg en tijdelijk in Nederland verblijven. Indien u geen zorgverzekering hebt, rekenen wij voor consult €165,- ter dekking van de eerste kosten van uw behandeling.

omc zaandam

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

LOCATIE

info@omcZaandam.nl

tel: 075 614 0662

omc Hoorn

Van Dedemstraat 6A

1624 NN Hoorn
LOCATIE

info@omcHoorn.nl

tel: 0229 752 500