Kwaliteit & Veiligheid

Patiëntervaringen:

Het OMC wil graag weten hoe haar patiënten de kwaliteit van zorg ervaren. Dit wordt gemeten met het patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor gecombineerd met de PREM MSZ (Medisch Specialistische Zorg), uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek. Door middel van dit periodieke onderzoek krijgt OMC Zaandam meer inzicht in de ervaringen van haar patiënten. Deze inzichten worden gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van zorg waar mogelijk verder te verbeteren.

Om onze patiënten de kans te geven om hun mening te geven over onze zorg is het OMC Zaandam aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Deze patiëntenfederatie geeft inzicht in waarderingscijfers van zorgaanbieders en specialisten.

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van zorg van het Oogheelkundig Medisch Centrum (OMC) is het mogelijk dat u als patiënt voor en/of na de behandeling per e-mail en/of schriftelijk wordt benaderd voor kwaliteitsonderzoeken. Klik op de volgende link om meer te lezen over dit onderwerp. Informeren over onderzoeken. 428 patienten dedenafgelopen jaar mee aan het patiëntervaringsonderzoek.
Via onderstaande link delen delen wij met gepaste trots de uitkomsten
met u.

Professionals

Onze professionals voldoen aan de strengste eisen die de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) stelt. Onze oogartsen zijn BIG geregistreerd en lid van het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap). 

BIG registratienummers: 
Dr. M. Zaal
Drs. L. Dijkstra
Drs. R. Bouman
Drs. F. Hageman
Drs. M. Dogrusöz 


9025071201
89039761701
19050376301
19060817501
09917774201

Onze physician assistant (PA) is een BIG geregistreerde zorgprofessional met zelfstandige bevoegdheden voor het verrichten van voorbehouden handelingen en kan in sommige situaties de medisch specialist vervangen.

Onze optometristen en orthoptisten zijn uiteraard gediplomeerd en zijn opgenomen in de professionele kwaliteitsstandaarden.

Verder beschikt het OMC over gediplomeerde en zeer kundige TOA’s (technisch oogheelkundig assistent), operatieassistenten en doktersassistenten. Het OMC steekt veel tijd in opleiden van mensen in diverse beroepsgroepen en hecht waarde aan kennisoverdracht.

Keurmerk:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals in de gezondheidszorg zijn verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet Meldcode verplicht niet om een melding te maken, maar wel de stappen van de meldcode te doorlopen. Dit helpt onze zorgprofessionals om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en het besluit te nemen wanneer er een melding plaats moet vinden.

Audits

Jaarlijks laat het OMC audits uitvoeren door externe partijen om onze kwaliteit van werken te toetsen en zodoende aan te tonen dat we voldoen aan alle gestelde eisen. Een aantal van de audits die we periodiek doorlopen: audit ZKN keurmerk, audit infectiepreventie, audit gevaarlijke stoffen, audit apotheek, audit AVG. Tevens voeren wij zelf interne audits uit om onszelf scherp te houden en de puntjes op de i te zetten waar nodig.  

Klachtenprocedure

omc zaandam

H. Gerhardstraat 10

1502 CK Zaandam

LOCATIE

info@omcZaandam.nl

tel: 075 614 0662

omc Hoorn

Van Dedemstraat 6A

1624 NN Hoorn
LOCATIE

info@omcHoorn.nl

tel: 0229 752 500